Tjänster

  power

Elarbeten och IT-nät

 Vi utför med mångårig erfarenhet sanering av gamla installationer och installerar nya elsystem i alla slags fastigheter från egnahemshus till affärsfastigheter. Tack vare vår långa och breda erfarenhet har vi möjlighet att erbjuda heltäckande tjänster från planering till elkonstruktion och slutdokumentering.

Utöver vår kunniga platspersonal har vi en elarbetsledare med S2-behörighet i bolaget, vilket möjliggör elarbeten upp till 1 000 volt.

Vi installerar även optiskt fiber och IT-utrustning. I våra tjänster ingår planering, installation och dokumentation och därmed kan vi erbjuda nyckelfärdig leverans även för fiber- och IT-installationer.

people

Planeringstjänster

Vi gör el- och belysningsplanering enligt kundens behov och också som totalentreprenad/nyckelfärdig leverans. Vi har erfarenhet av totalentreprenader av såväl affärsfastigheter som småhus. Vi eftersträvar alltid kostnads- och energieffektiva lösningar.

Vårt specialområde är olika slags kreativa belysningslösningar.

 

tool

Ljusreklam och andra installationstjänster

Vi utför även yrkeskunniga installations- och underhållsarbeten på ljusreklam i Österbottenregionen. Vid behov kan ni även skaffa nya ljusreklamer eller LED-modernisering av ljusreklamer via våra samarbetspartner.

Installationer på höga höjder är vardag för oss.

people-1

Underhållsarbeten

Vi erbjuder eltekniska underhållstjänster till disponenter och fastighetsbolag. Vid behov kan vi med stöd av våra samarbetspartner även tillhandahålla heltäckande fastighetsunderhåll och -skötsel från snöröjning på tak till avloppsrenovering.

Om du behöver ett proffs för jobbet, ta kontakt med oss.