Trähusbostäderna Liitto & Voima

De energiska företagarna från Vasa gav trähusbolagets två bostäder i centrum av Vasa en total ansiktslyftning. I projektet deltog företagare från flera olika branscher: när alla får glänsa i det de kan bäst, är det möjligt att skapa något mycket större tillsammans än var för sig. Namnen på bostäderna anknyter i hög grad till denna tanke: samarbete innebär styrka (voima) när företagarna bildar ett starkt förbund (liitto)! Sähköasennus Pohjanmaa ansvarade för alla delområden i anslutning till elarbetena i projektet.

 

I den omfattande renoveringen revs lägenheterna ända in i konstruktionen. Därefter renoverades de med högklassiga material, modernt men med respekt för husets anda. Elinstallationerna i lägenheterna förnyades och moderniserades helt och hållet. Även belysningen i lägenheterna byttes ut. I så stor utsträckning som möjligt användes indirekt belysning och i huvudsak varma toner för att fånga andan i det gamla trähuset.

 

Bostäderna är utrustade med direktverkande elvärme. Radiatorer i modellen Nobö Top användes som värmare. I elrummet installerades dessutom centralenheten Nobö Energy Control, som kan spara upp till 25 procent energi.

En Open house-tillställning hölls i objektet den 6–7 januari 2018. Då hade de intresserade möjlighet att bekanta sig med lägenheterna på plats. Samtidigt fick alla deltagande företagare en möjlighet att presentera sina tjänster. Båda bostäderna såldes snabbt: Liitto-bostaden såldes redan första dagen under Open House-helgen utifrån anbudet som lämnades.

Ota yhteyttä