Sebastian Slotte, företagare/Vaasan Korttelihuolto Oy

Vi har samarbetat med Sähköasennus Pohjanmaa på många sätt i anslutning till elarbeten. De bistår alltid med den hjälp som behövs. Vid behov får man hjälp snabbt, företagets reaktionsförmåga är med andra ord mycket god.

Jag tycker att en av Sähköasennus Pohjanmaas bästa egenskaper är att de inte endast reparerar den trasiga delen ytligt, utan de tar reda på helhetsbilden och den grundläggande orsaken till felet. På så sätt säkerställer de alltid att felet faktiskt repareras så att man inte behöver kontakta dem flera gånger i samma ärende.

På Sähköasennus Pohjanmaa kan man verkligen prioritera. De fattar snabba beslut om både akuta och icke-brådskande ärenden. Allt som allt har jag varit mycket nöjd med vårt samarbete!

Ota yhteyttä