Juha Hakala, verkställande direktör/Jakobstads hamn Ab

Sähköasennus Pohjanmaa installerade ljus- och kameramaster i Jakobstads hamn, vilket kräver specialkompetens. Företaget skötte förutom installationen även resningen av masterna. Det var enkelt att vara beställare, eftersom Sähköasennus Pohjanmaa skötte kontakterna med anordningsleverantören, planerade tidtabellerna och höll sig till dem.

 

Servicen har varit mycket flexibel och kundorienterad under hela samarbetet. Sähköasennus Pohjanmaas anställda var kompetenta, samarbetsvilliga och mycket självständiga under resnings- och installationsarbetena i hamnen. Tekniskt sett har masterna fungerat klanderfritt.

 

En utmärkt egenskap i Sähköasennus Pohjanmaas verksamhet är att allt sköts professionellt från början till slut och att man även tar ansvar för arbetet som utförts. Det är lätt att nå dem och de håller själva aktivt kontakt med kunden vid behov. Sähköasennus Pohjanmaa är ett enkelt och tryggt val för beställaren och man behöver inte ringa och kontrollera att arbetet sköts enligt överenskommelse.

Ota yhteyttä