Antti Kaukonen, verkställande direktör/Suomen Valokyltti Oy​

Vi samarbetar regelbundet med Sähköasennus Pohjanmaa vad gäller ljusreklam, banderoller och tejpningar. Målet är att sälja en så enkel lösning som möjligt där vi levererar produkterna i nyckelfärdigt utförande, från idé till installation. Sähköasennus Pohjanmaa har en nyckelposition i denna kedja, eftersom de sköter merparten av våra produktinstallationer.

 

Sähköasennus Pohjanmaas strategi kan beskrivas med två ord: flexibilitet och problemlösningsförmåga. Vi kan alltid lita på att de sköter de avtalade arbetena utmärkt från början till slut.


En av de bästa egenskaperna hos Sähköasennus Pohjanmaa är att de har en bra förmåga att reflektera över helhetsbilden och inte enbart över elinstallationen. Vid behov sköter de bland annat schaktningsarbeten och andra åtgärder före installationen och tack vare deras långa erfarenhet har de även förhandsberedskap för detta. De vet vad de ska göra även i oväntade situationer på bygget och installatörerna kan lösa problemen i situationer som kräver snabba reaktioner.

Vi är själva ett smidigt och fartfyllt litet företag och behöver därför samarbetspartner som utför arbetet med samma flexibla inställning. En smidig strategi möjliggör även att kostnaderna kan hållas nere. Sähköasennus Pohjanmaa är på alla sätt en lysande samarbetspartner och jag hoppas att vårt samarbete fortsätter lika orubbligt även i framtiden!

Ota yhteyttä